អ្នកផ្គត់ផ្គង់ PPE ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានរបស់អ្នក

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម ៣០+ ឆ្នាំ
  • ប្រហែល -១

អំពី​ពួក​យើង

សូមស្វាគមន៍

ដោយមានបទពិសោធ ៣០ ឆ្នាំលើស្បែកជើងសុវត្ថិភាព / ការងារលោកម៉ៃឃើលឡេងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងឈិងដាវហ្វឺតវែរខូអិលធីឌីនៅខែមេសាឆ្នាំ ២០០៤ ដែលខិតខំក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បែកជើងសុវត្ថិភាព / ការងារផ្សេងៗ។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះវាជាប្រព័ន្ធពេញវ័យនិងពេញលេញរួចទៅហើយ។ 

 

អាន​បន្ថែម
អាន​បន្ថែម

លីត្រ